درباره دستگاه گوارش

معمولاً غذایی که میخوریم از مجرای دهان از طریق مری  پایین رفته و داخل معده می شود و در آنجا مخلوط شده و توسط آنزیم ها و اسیدهای معده هضم می شود.

شکل 1: دستگاه گوارش

The digestive system

سپس غذای هضم شده از معده خارج شده و وارد روده کوچک می شود که در آنجا گروهی دیگر از آنزیم ها آنرا بیشتر هضم می کنند.  سپس غذا توسط دیواره ماهیچه ای روده بهم زده شده و مخلوط می گردد. این کار باعث شکسته شدن غذا می شود تا مواد مغذی از طریق سطح روده کوچک جذب شده و از طریق جریان خون در تمام بدن توزیع شود. عمده جذب ویتامین ها و مواد معدنی در بخش هایی از روده کوچک به نام ژژونوم و ایلئوم صورت می‌گیرد.

پس از آن، غذا به روده بزرگ (کولون) رفته و در آنجا بخش عمده آب موجود در غذا جذب بدن می شود. در اینجا مدفوع شکل می‌گیرد و در آنجا می ماند تا آماده دفع شود. مدفوع از طریق مقعد از بدن خارج می شود.

اگر روده کوچک ملتهب شود - همانند آنچه در بیماری کرون اتفاق می‌افتد - توانایی روده در هضم و جذب کامل مواد مغذی کاهش می یابد.  به همین دلیل افراد مبتلا به بیماری کرون ممکن است دچار سوء تغذیه شوند.

غذائی که به درستی هضم نشده است می تواند با فرایند جذب آب در روده بزرگ تداخل ایجاد نموده و باعث اسهال شود. در کولیت اولسراتیو، روده بزرگ ملتهب شده، آب را به طور مناسب جذب نمی‌کند و منجر به اسهال شدید می شود. صرفاً موارد خیلی شدید کولیت اولسراتیو بر جذب غذا اثر می گذارد.

به این محتویات امتیاز دهید

متوسط (5 votes)

فرم انتقادات و پیشنهادات