آیا IBD قابل درمان است؟

IBD "قابل درمان" نیست اما با تغییر سبک زندگی و درمان دارویی می توان آن را کنترل کرد.

در برخی افراد دوره های بهبودی طولانی (یعنی فقدان علائم) دیده شده است در عین حال افراد دیگری نیز هستند که دچار حمله های مکرر می شوند. با این وجود شما با مدیریت صحیح میتوانید یک زندگی کامل و طبیعی را انتظار داشته باشید.

روند پیش روی بیماری شما در طول یکسال پس از تشخیص ، می تواند نشانه خوبی از سیر بیماری IBD در شما باشد. دوره بهبودی (بدون علامت بودن) برای یکسال یا بیشتر پس از تشخیص نشانه خوبی است ، در حالی که وقوع بیش از دو حمله در یک سال میتواند نشانه بغرنج بودن بیماری باشد .

پیش بینی عواقب بلند مدت IBD بسیار دشوار است. به منظور نظارت پزشک بر روند بیماری IBD شما باید بطور منظم پیگیری شوید. علاوه بر این، باید مورد معاینات مکرر قرار بگیرید تا بویژه در صورتیکه درمان نگهدارنده به هر دلیلی ناموفق باشد وضعیت بیماری مجدداً ارزیابی شود.

با این حال در بسیاری از موارد، با یک برنامه ریزی صحیح و موثر، تعداد جلسات ویزیت شما کاهش یافته و می توانید یک زندگی کامل و فعال داشته باشید.

به این محتویات امتیاز دهید

متوسط (8 votes)

فرم انتقادات و پیشنهادات