ابزار بررسی روند بهبودی IBD

به بخش ابزار بررسی روند بهبودی IBD خوش آمدید این بخش به منظور بررسی نحوه مدیریت بهینه بیماری به کمک شما آمده است و پیشنهاداتی را به شما ارائه می دهد تا بتوانید بهتر به خود کمک کنید. 

پاسخ های شما بصورت کاملاً ناشناس ثبت می شوند.

لطفاً توجه داشته باشید این وبسایت هیچگونه مسئولیتی در قبال اقدامات شما بر مبنای نتایج این بخش نخواهد داشت.

فرم انتقادات و پیشنهادات