پیوندهای مفید به سازمان های مرتبط با IBD

پیوندهای مفید به سازمان های یاری رسان بیمارانه

ایران

عضویت بیماران در انجمن حمایت از بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده

استرالیا

انجمن بیماری کرون و کولیت استرالیا (ACCA)
P.O.Box 2160, Hawthorn, VIC 3122, Australia
IBD Helpline: 1800 138 029
E-mail: info@crohnsandcolitis.com.au
Website: www.acca.net.au

کانادا
 
بنیاد کرون و کولیت کانادا
21 St. Clair Avenue East, Suite 600, Toronto, Ontario, M4T IN5, Canada
Tel: +1 416 920 5035, 1 800 387 1479
Fax: +1 416 929 0364
E-mail: ccfc@ccfc.ca
Website: www.ccfc.ca
 
اروپا
 
فدراسیون اروپائی انجمن بیماریهای کرون و کولیت اولسراتیو (EFCCA)
Rue Des Chartreux, 33-35 Brussels B 1000 Belgium
Tel: +32 2 540 84 34
Fax: +32 2 540 84 34
E-mail: secretariat@efcca.org
Website: www.efcca.org

ایرلند
 
انجمن بیماری کرون و کولیت ایرلند (ISCC)
Carmichael House, North Brunswick Street, Dublin 7
Tel: +353 1 872 1416
Fax: +353 1 873 5737
E-mail: info@iscc.ie
Website: www.iscc.ie

پیوندهای مفید برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه IBD

MedicineNet - Inflammatory Bowel Disease:
اطلاعاتی در زمینه بیماریهای التهابی روده از MedicineNet

IBD in children: Gutsykids:
وبسایتی برای والدین کودکان و نوجوانان مبتلا به IBD

Patient UK -  Crohn's Disease:
یک منبع آنلاین برای افراد مبتلا به بیماری کرون

Patient UK - Ulcerative Colitis:
یک منبع آنلاین برای افراد مبتلا به کولیت اولسراتیو

به این محتویات امتیاز دهید

متوسط (3 votes)

فرم انتقادات و پیشنهادات