پیوندهای مفید به سازمان های مرتبط با IBD

پیوندهای مفید به سازمان های یاری رسان بیماران

استرالیا
 
انجمن بیماری کرون و کولیت استرالیا (ACCA)
P.O.Box 2160, Hawthorn, VIC 3122, Australia
IBD Helpline: 1800 138 029
E-mail: info@crohnsandcolitis.com.au
Website: www.acca.net.au

کانادا
 
بنیاد کرون و کولیت کانادا
21 St. Clair Avenue East, Suite 600, Toronto, Ontario, M4T IN5, Canada
Tel: +1 416 920 5035, 1 800 387 1479
Fax: +1 416 929 0364
E-mail: ccfc@ccfc.ca
Website: www.ccfc.ca
 
اروپا
 
فدراسیون اروپائی انجمن بیماریهای کرون و کولیت اولسراتیو (EFCCA)
Rue Des Chartreux, 33-35 Brussels B 1000 Belgium
Tel: +32 2 540 84 34
Fax: +32 2 540 84 34
E-mail: secretariat@efcca.org
Website: www.efcca.org

ایرلند
 
انجمن بیماری کرون و کولیت ایرلند (ISCC)
Carmichael House, North Brunswick Street, Dublin 7
Tel: +353 1 872 1416
Fax: +353 1 873 5737
E-mail: info@iscc.ie
Website: www.iscc.ie

پیوندهای مفید برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه IBD

MedicineNet - Inflammatory Bowel Disease:
اطلاعاتی در زمینه بیماریهای التهابی روده از MedicineNet

IBD in children: Gutsykids:
وبسایتی برای والدین کودکان و نوجوانان مبتلا به IBD

Patient UK -  Crohn's Disease:
یک منبع آنلاین برای افراد مبتلا به بیماری کرون

Patient UK - Ulcerative Colitis:
یک منبع آنلاین برای افراد مبتلا به کولیت اولسراتیو

به این محتویات امتیاز دهید

متوسط (1 vote)

فرم انتقادات و پیشنهادات